NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ความรับผิดชอบ
หมวด: Life

ความรับผิดชอบ

  • 533
  • 2
  • 1
Tookta

เด็กๆบนดอยมีหลากหลายศาสนา มีหลากหลายชาติพันธุ์ แต่ทุกคนก็มีความรับผิดชอบ  

* มีเด็กคนหนึ่ง ในชั้นเรียนของฉัน ซึ่งเป็นเด็กที่นับถือศาสนาอื่น  คนเดียวในห้อง แต่เมื่อเขามีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ครูบอกให้เขาทำ คือการดูแลรักษาความสะอาดโดยดูแลถุงขยะให้ดีและช่วยกันเก็บขยะระหว่างทางที่เราเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา บรรยากาศร้อนและไกล บันได้ก็สูงชัน ประมาณ 200 กว่าขั้น แต่เขาก็ยังอุตส่าห์ถือถุงขยะใบนั้นขึ้นไปยังบนวัดแล้วนั่งรอเพื่อนๆ ก็นำขยะที่อยู่ในมือทิ้งลงไปในถุงขยะใบนั้น ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครูต้องการให้เกิดขึ้นกับเขา และสังคมในปัจจุบัน คือความรับผิดชอบ 

เธอช่างน่ารักจังเลย ขอบใจมากนะคะ 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store