NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ความสำเร็จคือความพยายาม
หมวด: Life

ความสำเร็จคือความพยายาม

  • 550
  • 0
  • 0
ฟาลา

คุณผู้อ่านคิดว่าความสำเร็จคืออะไร ?

สำหรับผู้เขียนความสำเร็จคือการเดินทางไปหาเป้าหมายคล้ายกับการเดินข้ามสะพานไปอีกฝั่งความพยายามในการเดินข้ามสะพานคือความสำเร็จส่วนฝั่งที่ข้ามไปได้คือรางวัลของความสำเร็จ สิ่งที่เราทุ่มเทและพยายามเราจะเรียกว่าความเสร็จ ...

 

เขียนโดย ฟาลา

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store