NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
หมวด: Life

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

  • 554
  • 0
  • 0
สาระอัปเดต

.

ฉลาดหรือโง่

บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ไม่มีใครโง่ไปทุกครั้งหรอก 

และไม่มีใครฉลาดไปตลอด

เช่นกัน!!

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store