NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ประวัติศาตร์
หมวด: Life

ประวัติศาตร์

  • 624
  • 5
  • 1
ตุล ไวฑูรเกียรติ

กระบวนการคัดกรองความคิดถูกทำซ้ำ

ผ่านข้อมูลที่บิดเบือน

จากเสียงของไมโครโฟนโบราณ

ผ่านลำโพงแห่งรุ่งอรุณผุกร่อน

ส่งเป็นแรงสั่นสะเทือนในอากาศ

รุนแรงแต่แฝงไว้ด้วยความหวานนุ่ม

ปานน้ำผึ้งสายฟ้าฟาด

สยบวินาทีได้ด้วยพลงกล่อมนอน

 

จากรุ่นสู่รุ่น

บรรพบุรุษร่ำไห้

เพื่อให้สายน้ำตารวมเป็นมหาสมุทร

ให้บุตรหลานแหวกว่ายข้ามพรมแดน

ไปสู่ดินแดนที่อิสรภาพงอกขึ้นได้เอง

เช่นกุหลาบไร้หนามที่แตกกิ่งก้าน

ออกจากรอยร้าวบนหินสุสาน

 

ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ

ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน

ลมหายใจเป็นสิ่งล้าสมัย

พอๆกับการไหลเวียนของโลหิต

ขณะนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรา

เยาวชนผู้กล้า

ผู้องอาจหันหลังให้กับชีวิต

ขีดเขียนแผนที่เพื่อเดินทางไปยังโลกหน้า

โลกที่ไม่มีเงา

โลกที่ไม่มีแสง

โลกที่ไม่มีจุดศูนย์กลาง

โลกที่ไม่ต้องการ

การสืบพันธุ์วิวัฒนาการ

ที่บางครั้งเร่าร้อนอนาจาร

จนสายธารแห้งน้ำตา

 

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store