NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
บัน(ทึก)บนบ่น 038 -การอยากให้ยอมรับคือการแบ่งแยกประเภทหนึ่ง-
หมวด: Life

บัน(ทึก)บนบ่น 038 -การอยากให้ยอมรับคือการแบ่งแยกประเภทหนึ่ง-

  • 523
  • 0
  • 0
นานานอนนน

การอยากให้ยอมรับ คือ การแบ่งแยกประเภทหนึ่ง

...

ฉันมองว่า ตัวเองอยู่ในสังคมที่เสรีภาพพอสมควร

เสรีภาพที่จะแสดงความเห็น

เสรีภาพที่จะแสดงออก

แต่บางครั้งการแสดงบางอย่าง มันก็กระทบกับคนอื่นในสังคม

 

เราอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม เรามีเสรีภาพแต่ถึงอย่างนั้น

เราก็มีความรับผิดชอบและหน้าที่ในบางสิ่งด้วยเช่นกัน

ฉันเห็นเรื่องราวที่ผ่านมาในหน้าข่าวสั้นของเฟซบุ๊ก

ฉันเห็นเรื่องราวของ กลุ่มบุคคลที่เรียกร้องต้องการการยอมรับ

พวกเขามีทีท่าที่ค่อนข้างรุนแรงแข็งกร้าว

เพื่อแสดงออกถึง สิทธิของ'พวกเขา'

สิ่งที่ 'พวกเขา' สมควรจะได้รับ

สิ่งที่คนอื่นควรแสดงออกต่อ 'พวกเขา'

 

แม้ฉันจะเป็นคนในกลุ่ม'พวกเขา' ฉันไม่คิดเห็นอย่างนั้น

ฉันมองว่า การแยก 'พวกเรา' ออกจาก 'พวกเขา' 

หรือแยก 'พวกเขา' ออกจาก 'พวกเรา '

มันไม่มีทางที่จะลงเอยด้วยดี 

ยิ่งแสดงออกถึงความต้องการที่จะได้รับการยอมรับ

ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่า ขาดแคลนการยอมรับมากแค่ไหน

 

ฉันมองว่า การยอมรับนั้นมันเกิดขึ้นได้จากภายในตัวเองเป็นสำคัญ

ภายนั้นยากที่จะควบคุม 

ทุกคนมีสิทธิ์ คนอื่นๆมีสิทธิ์ที่จะคิด ที่จะแสดงความเห็น ความรู้สึก

หรือแม้อย่างน้อยที่สุด สิทธิที่จะทำผิด ตีความหรือเข้าใจผิดพลาดไป

และเมื่อเป็นอย่างนั้น ทุกคนก็จะกลมเกลียว

ยิ่งเมื่อได้มาพูดถึง ความผิดพลาดของตัวเองอย่างเปิดใจ

เราจะหันมาพูดกับตัวเองท่ามกลางกลุ่มพวกเราว่า

"ใช่ๆๆ ฉันก็เคย พลาดแบบนั้นเหมือนกัน"

นั่นทำให้เรากลมเกลียวกัน 

 

แต่การแยกพวกเขาพวกเรา สร้างการแบ่งแยกใหม่ 

เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่าง หรืออย่างน้อยที่สุด

ก็เพื่อยกตัวเองขึ้นให้โดดเด่น ให้ได้การยอมรับ ให้เป็นที่สนใจ

มันไม่ได้นำสิ่งดีๆมาเลย

 

หากแต่จะนำมาซึ่งความแบ่งแยก เกลียดชัง 

ความไม่พอใจของผู้อื่นที่รู้สึกว่า ถูกไม่ให้ความสำคัญ

ไม่ได้รับการตอบสนอง

ยามเมื่อมีคนหมู่มาก ย่อมต้องมีคนหมู่น้อย

ยามเมื่อมีชั้นหนึ่ง ก็ต้องมีชั้นสอง ชั้นสามตามมา

 

ดังนั้นฉันจึงมองกลับเหตุกลับผล

ไม่ใช่เพราะเรียกร้องจึงได้การยอมรับ 

แต่เป็นการยอมรับทุกคน ทุกผู้ทุกนามต่างหาก

จึงไม่เกิดการแบ่งแยก และนำมาซึ่งการถูกยอมรับอย่างแท้จริง

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store