NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
Matilda Effect ทำไมถึงไม่ค่อยมีผู้หญิงรับรางวัลโนเบล
หมวด: Campus

Matilda Effect ทำไมถึงไม่ค่อยมีผู้หญิงรับรางวัลโนเบล

  • 565
  • 0
  • 4
Effect-today

รางวัลโนเบลเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จะมอบให้แก่ผู้มีคุณูปการในด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น สาขาสรีรศาสตร์หรือการแพทย์, สาขาฟิสิกส์, สาขาเคมี, สาขาวรรณกรรม, สาขาสันติภาพ และสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยรางวัลโนเบลมีการประกาศมอบรางวัลเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1901 จนถึงครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 2018 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 520 ครั้ง ซึ่งจากจำนวนผู้รับรางวัลทั้งหมด เป็นองค์กร 27 องค์กร เป็นบุคคล 905 คน โดยแบ่งชาย 854 คน และเป็นหญิง 51 คน (อ้างอิงข้อมูลวันที่ 28/08/19) คิดเป็นสัดส่วนผู้ชายรับรางวัลถึง 94.4% เป็นผู้หญิงเพียง 5.6% ทำไมถึงมีผู้หญิงที่ได้รับรางวัลโนเบลเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ชายที่ได้รับรางวัล หรือเป็นเพราะผู้หญิงไม่มีศักยภาพในสาขาที่มีการมอบรางวัลโดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อย่างงั้นหรือ

คุณคิดว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์หญิงที่ไม่ได้ถูกเอยถึงหรือได้รับรางวัลใดใดจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ร่วมกับนักวิทยาศาตร์คนอื่น เนื่องจากเธอเป็นสตรีหรือไม่ ในงานรับรางวัลระดับโลกยังมีการกีดกันทางเพศอยู่อีกหรือ คำตอบนั้นยังเราคงต้องไปย้อนดูในประวัติศาตร์และปรากฏการณ์ Matilda effect

Matilda Effect คือ ปรากฏการณ์ที่ใช้นิยามสถานการณ์ที่สตรีไม่ได้รับรางวัลหรือเครดิตใดๆในงานที่เธอได้ทำ และผลงานของสตรีนั้นมีคุณค่าน้อยกว่าผลงานจากผู้ชาย ปรากฏการณ์นี้ถูกบัญญัติโดย Margaret W. Rossiter ในปีค.ศ. 1993 จุดประสงค์ของ Rossiter คือ เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศให้แก่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์หญิง เธอใช้ชื่อของ Matilda Joslyn Gage เพื่อเกียรติแด่เธอ

 

รูป Matilda Joslyn Gage

 


Matilda เป็นนักเรียกร้องสิทธิ นักคิดอิสระ นักเขียน และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวิชาสังคมวิทยาอเมริกัน เธอยังเป็น 1 ใน 4 บุคคลแรกๆที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศของสตรี หนึ่งในผลงานสำคัญของเธอ คือ เธอเป็นผู้สนับสนุน Victoria Woodhull (ผู้ลงสมัครเป็นประธานาธิบดีหญิงในยุคแรกๆ) และ Matilda ยังได้เคยเป็นประธานสมาคม the National Woman Suffrage Association ซึ่งช่วยลดความไม่เท่าเทียมในด้านอาชีพการงานของสตรี

บางครั้ง Matilda effect มาถูกเปรียบเทียบกับ Matthew effect (ผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมักถูกให้เครดิตมากกว่าผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีชื่อเสียง) ณ ที่นี้ก็เช่นเดียวกัน ผลงานของสตรีมักไม่ถูกพูดถึง ไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม

แล้วทำไมนักวิทยาศาสตร์หญิงจึงมักไม่ค่อยถูกให้เครดิตล่ะ

ในงานวิจัย (Heilman and Haynes 2005; Wanneras and Wold 1997) ที่มุ่งศึกษาการกีดกันทางเพศในการกระบวนการประเมินและการให้เครดิตผลงาน พบว่าผลงานของสตรีบ่อยครั้งที่ถูกลดความสำคัญในงานวิทยาศาสตร์ หรือก็คือ งานของเธอมีคุณค่าน้อยกว่าในงานวิจัยที่มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นชาย นอกจากนี้งานวิจัยอื่นๆยังชี้ให้เห็นว่า (Correll et al.2007; Steinpreis et al. 1999) ศักยภาพของสตรีมักถูกลดความสำคัญด้วยการให้งานง่ายๆผ่านการทำงานกลุ่ม

Jennifer Raymond นักประสาทวิทยาชาวอเมริกัน ได้ลองทำการศึกษาด้วยการใช้ Implicit Association Test (IAT) หรือ การทดสอบโดยนัย เพื่อหาความสัมพันธ์ของวัตถุกับจิตใต้สำนึก เธอค้นพบว่า ผู้ชายจะมีความสัมพันธ์กับอาชีพและวิทยาศาสตร์ ขณะที่ผู้หญิงมีความสัมพันธ์กับครอบครัวและศิลปะ ข้อสรุปนั้นตรงกับข้อมูลที่เก็บมากว่า 34 ประเทศ พบว่า 70% ผู้ชายมีความเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์มากกว่าผู้หญิง

แล้วมีนักวิทยาศาสตร์หญิงที่ไม่ได้รับเครดิตใดๆจากการทำงานจริงๆหรือ

หนึ่งในตัวอย่างที่เป็นหลักฐานในประวัติศาสตร์ว่าผู้หญิงมักจะถูกลดความสำคัญในผลงานของเธอ คือ
Lise Meitner เธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานร่วมกับนักเคมีชาวเยอรมันชื่อ Otto Hahn เป็นเวลาถึง 30 ปี และเธอยังได้ทำงานร่วมกับหลานชายของเขา Otto Frisch Meitner เป็นคนคิดค้นทฤษฎีกฎของนิวเคลียร์ฟิชชัน ร่วมกับ Otto Hahn ในปีค.ศ. 1939 การค้นพบของเธอยังส่งผลต่อในงานวิจัยอื่นๆจนมาถึงยุคปัจจุบัน แน่นอนว่างานวิจัยชิ้นนี้สมควรที่จะเป็นที่จดจำ จากงานวิจัยครั้งนี้ทำให้ Otto Hahn ได้รับรางวัลโนเบล ในปีค.ศ. 1944 แต่ขณะที่ Meitner กลับไม่ได้ถูกพูดถึงเลย และเธอก็ยังคงไม่ได้รับความเท่าเทียมเท่า Otto Hahn จนถึงทุกวันนี้

 

รูป Otto Hahn กับ Lise Meitner


แม้ทุกวันนี้จะยังคงมีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศอยู่ในสังคม แต่เราควรมองข้ามความแตกต่างทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นชาย หญิงหรือเพศที่สาม ศักยภาพของคนแต่ละคน ไม่ควรถูกกีดกันจากสิ่งที่เขาเป็น เพราะพวกเขาเหล่านั้นอาจเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาสังคมเราให้ขับเคลื่อนไปในอนาคต


อ้างอิง
http://www.bbc.com/future/story/20181008-why-dont-more-women-dont-win-nobel-prizes-in-science
https://mgronline.com/science/detail/9590000099795
https://www.nobelprize.org
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Matilda_effect
http://www.openculture.com/2018/08/the-matilda-effect.html
http://sustainable-nano.com/2017/03/08/what-is-the-matilda-effect-and-how-can-we-improve-recognition-of-women-scientists/
https://exploringyourmind.com/the-matilda-effect-women-science-and-discrimination/
http://shethoughtit.ilcml.com/essay/the-matilda-effect/
https://nuscimag.com/the-matilda-effect-how-history-has-silenced-some-of-the-greatest-scientists-3b2c8d8c5f2b

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store