NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
เวียดนามจ่อเสนอเพิ่มวันหยุดอีก 3 วัน หลังพบมีวันหยุดน้อยสุดในชาติอาเซียน
หมวด: World

เวียดนามจ่อเสนอเพิ่มวันหยุดอีก 3 วัน หลังพบมีวันหยุดน้อยสุดในชาติอาเซียน

  • 0
  • 0
Voice TV

สมาพันธ์แรงงานเวียดนาม เตรียมเสนอสภาให้เพิ่มวันหยุดอีก 3 วันต่อปี ชี้เวียดนามมีวันหยุดน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

สมาพันธ์แรงงานเวียดนาม (Vietnam General Confederation of Labor) เตรียมเสนอเพิ่มวันหยุดอีก 3 วัน เนื่องจากปัจจุบันเวียดนามมีวันหยุดราชการน้อย เมื่อเทียบกับประเทศในแถบเดียวกัน โดยชี้ว่าการเพิ่มวันหยุดจะช่วยให้คนทำงานได้ดีขึ้น

ในการเพิ่มวันหยุด 3 วันนี้ ทางสมาพันธ์แรงงานได้เสนอไว้ 2 ทางเลือก ทางเลือกแรก คือเพิ่มวันหยุดติดกับวันชาติเวียดนามในวันที่ 2 กันยายน โดยขยายให้เป็นวันหยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 ไปจนถึงวันที่ 5 กันยายน

"เหงาะ สวี เฮียว" รองประธานสมาพันธ์แรงงาน กล่าวว่าวันชาติใกล้กับวันที่ 5 กันยายน ซึ่งนักเรียนทั่วประเทศจะต้องเข้าพิธีเปิดภาคเรียน และผู้ปกครองจำนวนมากก็มักจะลาหยุดในวันดังกล่าวเพื่อส่งบุตรหลานไปโรงเรียน ทางสมาพันธ์จึงเสนอให้หยุดเพิ่มเติมเพื่อเอื้อให้ครอบครัวได้มีเวลาเตรียมตัว

สำหรับทางเลือกที่สอง การเสนอให้หยุดเพิ่มอีกสองวัน ในวันขึ้นปีใหม่ จากเดิมที่หยุดเพียงแค่วันเดียวในวันที่ 1 มกราคม ให้ขยายเพิ่มอีกสองวันเป็นวันที่ 1 ถึง 3 มกราคม และเสนอให้ประกาศให้วันที่ 28 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันครอบครัวนั้นเป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากแรงงานเวียดนามจำนวนมากมาจากชนบทและต้องกลับบ้านเกิด การมีวันหยุดเพิ่มจะช่วยได้มาก

ดังนั้น ในเดือนหน้า ทางสมาพันธ์แรงงาน จะเสนอทางเลือกวันหยุดเพิ่ม 3 วันนี้ต่อสมัชชาแห่งชาติ (National Assembly) ซึ่งเป็นองค์การใช้อำนาจรัฐสูงสุดของเวียดนาม

รองประธานสมาพันธ์แรงงาน ชี้ว่าการเพิ่มวันหยุดทำให้แรงงานทั่วประเทศได้มีเวลาหยุดพักเอาแรงและดูแลครอบครัว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโตในภาคบริการ

การเสนอวันหยุดเพิ่มนั้นได้รับเสียงวิจารณ์อย่างหลากหลาย แม้จะมีผู้สนับสนุนแต่ก็เห็นต่างกันในบางจุด

ขณะที่ "ฮา ซิญ โบน" ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงาน กล่าวว่าแม้จะสนับสนุนให้มีการเพิ่มวันหยุด แต่ก็มองว่าควรจะเพิ่มเพียงวันเดียว ไม่ใช่สามวัน

"ทุกครั้งที่สมัชชาแห่งชาติปรับเพิ่มวันหยุด มักจะเพิ่มเพียงวันเดียว เพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม" ฮา ซิญ โบน กล่าว

"หวู กวาง ถ่อ" อดีตผู้อำนวยการสถาบันสหภาพแรงงานแรงงานการค้าเวียดนาม กล่าวว่าข้อเสนอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อแรงงาน และจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน เพราะเวียดนามมีวันหยุดน้อยที่สุดในอาเซียนโดยยืนพื้นอยู่ที่ 10 วันต่อปี

อย่างไรก็ตาม หวูกวางถ่อก็ชี้ว่าแรงงานเวียดนามส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย จึงจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลากัน อีกทั้งวันหยุดที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าเจ้าของธุรกิจจะต้องรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นและศักยภาพในการแข่งขันที่ลดลง

"วันหยุดที่มากขึ้นจะช่วยให้แรงงานได้มีเวลาพักและฟื้นฟูสุขภาพ แต่จะไม่เพิ่มผลิตผลจากแรงงาน" หวูกวางถ่อกล่าว

นอกจากนี้ ในเร็วๆ นี้ ทางสมาพันธ์แรงงานยังได้เสนอให้ปรับแก้กฎหมายแรงงานเพื่อลดชั่วโมงทำงาน 48 ชั่วโมง เหลือ 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทว่าถูกต่อต้านโดยภาคธุรกิจ

ในปัจจุบันเวียดนามมีวันหยุดทั้งหมด 9-14 วัน คือวันขึ้นปีใหม่ วันปฐมกษัตริย์ วันปลดปล่อยภาคใต้เพื่อรวมชาติ วันแรงงาน วันชาติ อย่างละ 1 วัน รวมเป็นทั้งหมด 5 วัน และยังมีหยุดยาวในช่วงวันเต๊ต (Tết) หรือวันตรุษญวน ซึ่งหยุดยาวตั้งแต่ 4-9 วัน

ทั้งนี้ แรงงานเวียดนามมีวันหยุดน้อยกว่าประเทศในแถบเดียวกันมาก ซึ่งจากข้อมูลพบว่า กัมพูชามีวันหยุด 28 วัน บรูไนมี 15 วัน อินโดนีเซียและไทยมี 16 วัน เมียนมามี 14 วัน มาเลเซียและฟิลิปปินส์มี 12 วัน และสิงคโปร์มี 11 วันต่อปี

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบล่าสุด ในปี 2562 ประเทศไทยมีวันหยุดราชการทั้งหมด 19 วัน

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store