NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หนังสือคือธนาคารความรู้
หมวด: Life

หนังสือคือธนาคารความรู้

  • 576
  • 62
  • 0
Boonma studio

บุคคลสำคัญที่ประสบความสำเร็จ หลายๆท่าน ส่วนใหญ่มักจะเป็นหนอนหนังสือ คนเหล่านั้นจะใช้เวลาไปกับการอ่าน บนโลกนี้มีอะไรอีกมากที่เรายังไม่รู้ ซึ่งชั่วชีวิตหนึ่งของเราก็คงไม่สามารถเรียนรู้ได้หมด แต่หนังสือสามารถบอกเล่า เรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆได้ เราสารถย้อนเวลากลับไปในอดีต หรือเดินทางไปยังแดนมหัศจรรย์ในจินตนาการ ของผู้เขียน ซึ่งแต่ละเล่ม ก็มีเสน่ห์ แตกต่างกันไป ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง การถ่ายทอดของนักเขียน และหนอนหนังสือเหล่านี้ จะมีคลังคำศัพท์ ให้เลือกใช้มากมาย "ถ้ายิ่งอ่านแล้วยิ่งได้ แล้วทำไมถึงเลือกจะไม่ทำมัน "

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store