NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
เราต่างก็มีพระดีอยู่กับตัวกันทุกคน
หมวด: Life

เราต่างก็มีพระดีอยู่กับตัวกันทุกคน

  • 557
  • 28
  • 0
Boonma studio

เราทุกคนต่างก็มีพระดีอยู่กับตัว คือพยายาม

เรามีความพยายามกันทุกคน เเต่ใช้ไม่เท่ากัน ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น เป็นวลีคลาสสิค มันเป็นเรื่องจริง  ความสำเร็จไม่เคยได้มาด้วยความบังเอิญ ทุกคนต่างต้องใช้ความอดทนและความพยายาม สร้างสภาวะ เพื่อรอคอยให้สิ่ง สิ่งนั้นเกิดขึ้น จงใช้ความพยายามลงมือทำ เพราะผลของมันย่อมหอมหวาน ถึงไม่เป็น อย่างที่คาดหวัง แต่แน่นอนว่าคุณก็ไม่ได้อยู่ ณ  จุดเดิม

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store