NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
บันทึกประจำวัน 7 พ.ย. 62
หมวด: Life

บันทึกประจำวัน 7 พ.ย. 62

  • 544
  • 1
  • 0
สโนว์

***บันทึกประจำวัน 

-อยากออกจากบ้านจัง คงต้องอดทนอีกประมาณสัก 2 ปีก็จะปี 4 แล้ว หลังจากนั้นพอจบแล้วมีงานทำแล้วก็จะออกจากบ้านนี้ทันที

-บ้านคือ พื้นที่พักผ่อน ไม่ใช่พื้นที่ ที่ทำให้เราทุกข์ใจ ทำไมต้องมีคนที่ทำให้เราทุกข์ใจอยู่ในบ้านนี้ด้วย อยู่กับคนคนนั้นแล้ว มันทำให้เรามีความทุกข์ 

-ฉันไม่เสียใจที่จะตัดสินใจออกจากบ้านหลังนี้ เพื่อที่จะได้ไปจากคนที่ทำให้ฉันทุกข์ใจสักทีอยากจะไปให้พ้นพ้น จากที่นี่ 

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store