NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
สุดล้ำ! ฟาร์มรัสเซียใส่แว่น VR ให้กับโคนมช่วยลดความวิตกกังวลเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนม
หมวด: Tech

สุดล้ำ! ฟาร์มรัสเซียใส่แว่น VR ให้กับโคนมช่วยลดความวิตกกังวลเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนม

  • 183
  • 23
  • 1
Beartai

ฟาร์มโคนมในรัสเซียได้ดัดแปลงแว่น VR เป็นพิเศษให้สามารถสวมใส่พอดีกับหัวของโค ซึ่งฝูงโคนมในฟาร์มแห่งนี้ได้สวมแว่น VR เพื่อลดความวิตกกังวล เพราะกระทรวงเกษตรและอาหารของ Moscow ได้อ้างถึงการวิจัยว่าอารมณ์ของโคจะมีความสัมพันธ์กับผลผลิตของน้ำนม

1490149-thumbnail

กระทรวงเกษตรและอาหารของ Moscow ได้เปิดเผยถึงการทดลองใช้แว่น VR กับโคนมที่ฟาร์ม RusMoloko ในเขตเมือง Ramensky ของกรุง Moscow ว่าได้รับแรงบันดาลใจจากฟาร์มโคนมของประเทศต่าง ๆ ที่มีการสร้างบรรยากาศที่สงบ ซึ่งมีผลทำให้ปริมาณและคุณภาพของน้ำนมเพิ่มมากขึ้น

ฟาร์มโคนมได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและสัตวแพทย์ทำการดัดแปลงแว่น VR ใช้กับโคนม โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้เฉดสีและสร้างโปรแกรมจำลองสนามในฤดูร้อน ซึ่งจากการทดสอบพบว่าความวิตกกังวลของโคนมลดลงและทำให้อารมณ์ดีขึ้น ซึ่งมีผลต่อการผลิตน้ำนม นอกจากนี้นักพัฒนามีความตั้งใจว่าจะขยายโครงการและปรับปรุงการผลิตนมในรัสเซียให้ทันสมัย

 

ข้อมูล : พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส, www.bbc.com,

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store