NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หมวด: Food & Travel

ปีใหม่ ไปเที่ยวกัน ขึ้นทางด่วนหมายเลข 7 และ 9 ฟรี 27 ธ.ค. 62 -3 ม.ค. 63

  • 0
  • 0
Mango Zero

สายเที่ยวมีเฮ ขึ้นทางด่วนฟรีต้อนรับปีใหม่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ยกเว้นค่า ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และ 9 ตั้งแต่เวลา 01.00 น. ของวันที่ 27 ธ.ค. 2562 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 ม.ค. 2563 เป็นระยะเวลา 8 วัน

  • ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา
  • ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี และตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง ต่างระดับบางขุนเทียน

ที่มา workpointnews

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store