NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ไม่ยาก..แต่ก็ไม่ง่ายเกินไป
หมวด: Life

ไม่ยาก..แต่ก็ไม่ง่ายเกินไป

  • 484
  • 9
  • 2
สาระอัปเดต

..

โลกใบนี้

ไม่มีอะไรยากเกินไป

และไม่มีอะไรง่ายเกินไป

สำคัญที่เรา

เข้มแข็งและพยายาม

มากพอหรือเปล่า

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store