NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ญี่ปุ่นประกาศระงับฟรีวีซ่าคนไทย มีผลตั้งแต่ 28 มีนาคม เป็นต้นไป
หมวด: Food & Travel

ญี่ปุ่นประกาศระงับฟรีวีซ่าคนไทย มีผลตั้งแต่ 28 มีนาคม เป็นต้นไป

  • 607
  • 0
  • 0
Travel

หลังจากการแพร่กระจายของ coronavirus ไปทั่วโลกรัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เพื่อตัดสินใจที่จะระงับการออกใบอนุญาตวีซ่าในเจ็ดประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอีกสามประเทศในเอเชียตะวันออกกลางเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ฟรีวีซ่าจะถูกระงับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 28 มีนาคม 2020 โดยมีรายชื่อประเทศที่ระงับฟรีวีซ่าดังต่อไปนี้

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
ประเทศไทย
ฟิลิปปินส์
บรูไน
เวียดนาม
มาเลเซีย

ตะวันออกกลาง

อิสราเอล
กาตาร์
บาห์เรน

 

ข้อมูล : www3.nhk.or.jp ภาพ : https://www.gettyimages.com/

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store