NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเรียนออนไลน์ฟรี 15 ทักษะอาชีพ ให้เรียนอยู่บ้านสร้างอาชีพตัวเอง
หมวด: Campus

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเรียนออนไลน์ฟรี 15 ทักษะอาชีพ ให้เรียนอยู่บ้านสร้างอาชีพตัวเอง

 • 534
 • 0
 • 1
Campus

การหยุดอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการติดและแพร่เชื้อ ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่บ้านเฉยๆ ให้หมดไปวันๆ แต่ว่าเรายังสามารถพัฒนาตัวเองให้มีทักษะความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยนะ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านภาษา ตลอดจนถึงทักษะทางด้านอาชีพเลยทีเดียว

เพราะล่าสุดนั้นทาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดคอร์สให้เรียนออนไลน์ฟรีถึง 15 อาชีพ เพื่อให้เราได้เรียนกันแบบออนไลน์อยู่ที่บ้าน เพื่อที่จะเพิ่มทักษะ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถสร้างอาชีพกันได้นั่นเอง

รายชื่อ 15 วิชาเพิ่มทักษะทางด้านอาชีพที่ กระทรวงแรงงานเปิดเรียนออนไลน์ฟรี

 1. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
 2. ช่างซ่อมรถยนต์
 3. ช่างเชื่อมไฟฟ้า
 4. ช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์
 5. การตรวจซ่อมโน็ตบุ้คและไมโครคอมพิวเตอร์
 6. การประกอบอาหารไทย
 7. ช่างขับรถยก
 8. ช่างเครื่องปรับอากาศ
 9. ภาษาอังกฤษ
 10. ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
 11. ภาษาญี่ปุ่น
 12. อาชีพอิสระ วิธีทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) / วิธีการปั้นโอ่งซีเมนต์ / การผนึกรูปภาพบนชิ้นงานไม้ (เดคูพาจ)
 13. ช่างพ่นสีรถยนต์
 14. อาชีพอิสระ
 15. ภาษาเกาหลี

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข้อมูล : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store