อัพเดทข่าวยอดหนี้เท่าไหร่ถึงฟ้องศาลได้ หนี้ไม่ถึงล้านฟ้องล้มละลายได้ไหม

ข้อควรรู้ยอดหนี้เท่าไหร่ถึงฟ้องศาลได้

หลายคนคงเคยประสบปัญหาการเป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินกู้หรือหนี้บัตรเครดิตก็ตามแต่อาจจะยังไม่รู้ว่ายอดหนี้เท่าไหร่ถึงฟ้องศาลได้ซึ่งจากข้อมูลของกรมบังคับคดี พบว่าการเป็นหนี้ไม่ว่าจะมียอดหนี้จำนวนเท่าไรเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีลูกหนี้ได้ และหากมีหนี้เกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีหนังสือหลักฐานเพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องโดยการที่เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้โดยส่วนใหญ่นั้นจะไม่ได้คิดว่ายอดหนี้เท่าไหร่ถึงฟ้องศาลได้แต่เจ้าหนี้ที่ทำการฟ้องลูกหนี้ไม่คืนเงินโดยส่วนใหญ่จะมองถึงความคุ้มค่าในการฟ้องร้องมากกว่าการมองว่ายอดหนี้เท่าไหร่ถึงฟ้องศาลได้เนื่องจากการฟ้องลูกหนี้มีสัญญาเงินกู้หากยอดหนี้มีน้อย

จะทำให้เสียค่าใช่จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกินมูลค่าหนี้และไม่คุ้มค่ากับการฟ้องร้องดำเนินคดี

ยอดหนี้เท่าไหร่ถึงฟ้องศาลได้และหนี้ไม่ถึงล้านฟ้องล้มละลายได้ไหม

หลังจากที่เราทราบกันแล้วว่ายอดหนี้เท่าไหร่ถึงฟ้องศาลได้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าหากเราติดหนี้ธนาคารแล้วไม่จ่ายและหนี้ไม่ถึงล้านฟ้องล้มละลายได้ไหม ซึ่งสามารถตอบได้เลยว่าหลังจากที่มีการตรวจสอบและเช็คยอดหนี้เท่าไหร่ถึงฟ้องศาลได้แล้วพบว่ามียอดหนี้ไม่ถึงล้านการที่เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ในกรณีที่ยอดหนี้ไม่ถึงล้านจะไม่สามารถที่

จะฟ้องล้มละลายได้แต่สามารถที่จะฟ้องร้องตามขั้นตอนการฟ้องลูกหนี้ด้วยตัวเองได้ซึ่งขั้นตอนการฟ้องลูกหนี้ที่ไม่ยอมจ่ายหนี้เราจะไม่สามารถฟ้องร้องได้เลยทันทีและต้องมีการปล่อยระยะเวลาสักช่วงหนึ่งจึงจะสามารถฟ้องร้องตามขั้นตอนได้ โดยในขั้นแรกศาลจะไม่มีการดำเนินคดีลูกหนี้เลยทันทีแต่จะให้มีการประณีประนอมก่อน ซึ่งถ้าหากประนอมหนี้ที่ศาลแล้วไม่จ่าย pantip มีการสอบถามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าสามารถที่จะฟ้องร้องได้เลยไหม ซึ่งในกรณีที่มีการประณีประนอมหนี้แล้วหลายรอบแต่ลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ก็สามารถที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้เลย

ยอดหนี้เท่าไหร่ถึงฟ้องศาลได้และถ้าถูกฟ้องล้มละลายจะเกิดอะไรขึ้น

การที่เราจะเป็นบุคคลที่ถูกฟ้องร้องล้มละลายยอดหนี้เท่าไหร่ถึงฟ้องศาลได้ซึ่งสามารถตอบได้เลยว่าในกรณีที่จะถูกเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ล้มละลายได้หากเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีหนี้สินเกิน 1 ล้านบาทและถ้าเป็นนิติบุคคลต้องมีหนี้สินเกิน 2 ล้านบาทโดยลูกหนี้ที่ถูกฟ้องล้มละลายจะไม่สามารถทำธุรกรรมทางด้านการเงินได้ ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ไม่สามารถดำรงค์ตำแหน่งทางบริษัทได้และไม่สามารถที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top