สนใจเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567/2024 จะต้องทำอย่างไร

เป็นหนี้นอกระบบปรึกษาใครได้บ้างกับโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567

สำหรับใครที่ติดหนี้นอกระบบบอกเลยว่าปี 2567/2024 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขามีโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 กับโครงการที่มีชื่อว่า “มีหนี้นอกบอก ธ.ก.ส.” ซึ่งที่ผ่านมาหลายคนเป็นหนี้ไม่มีทางออกและไม่รู้จะปรึกษาใครแม้แต่มูลนิธิช่วยปลดหนี้นอกระบบหรือหน่วยงานทางภาครัฐจัดไว้ให้ก็ไม่กล้าเข้าไปปรึกษาจึงทำให้ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่ไม่มีเงินจ่ายหนี้นอกระบบและอยากปลดหนี้จะได้เข้ามาร่วมปรึกษากับโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567  โดยรายละเอียดของโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 นี้ ธ.ก.ส. ได้จัดเตรียมจำนวนงบประมาณไว้กว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อเป็นสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบหรือชำระหนี้ภายนอกไม่เกินรายละ 200,000 บาท และวงเงินกู้เพื่อจ่ายชำระหนี้เดิมเพื่อรักษาที่ดินที่ได้นำไปจำนองหรือฝากขายหรือ

นำไปค้ำประกันการกู้ไม่เกินรายละ 2.5 ล้านบาท โดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ผ่อนปรนเพียง 5% ต่อปี และหากผู้ขอกู้มีการชำระหนี้ดีอัตราดอกเบี้ยก็จะลดลงไปเป็น 4%, 3%, 2% ต่อปีตามลำดับ และมีระยะเวลาชำระหนี้คืนถึง 20 ปี แต่สำหรับการกู้สินเชื่อเพื่อรักษาที่ดินในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามธนาคารกำหนดทั้งนี้ก็จะมีระยะเวลาในการชำระหนี้เพียง 12 ปีนั่นเอง

อยากปลดหนี้กับโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 ใครสามารถเข้าร่วมโครงการได้บ้าง

ใครที่เครียดไม่มีเงินใช้หนี้นอกระบบและอยากปลดหนี้กับโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 ของธนาคาร ธ.ก.ส. ไปดูกันว่าใครเข้าร่วมโครงการได้บ้าง สำหรับคนที่จะสมัครร่วมโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 จะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรและเป็นคนในครอบครัวเดียวกันและเป็นผู้ที่ติดหนี้นอกระบบไม่ใช่หนี้จากสถาบันการเงินและผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 จะต้องเป็นผู้ที่สามารถจะจ่ายชำระหนี้คืนได้ ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปจะต้องมีทายาทหรือผู้ที่ร่วมเป็นผู้ขอกู้อีกจำนวน 1 รายที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

ลงทะเบียนเพื่อสมัครโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 ได้ที่ไหน

สำหรับใครที่ต้องการลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 เพื่อปลดหนี้จากการติดหนี้นอกระบบซึ่งเป็นวิธีปลดหนี้นอกระบบที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างยั่งยืนจะต้องเตรียมข้อมูลก่อนการลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 ดังนี้ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้สมัครและจำนวนหนี้นอกระบบทั้งหมดที่เป็นหนี้อยู่ หลังจากที่เตรียมข้อมูลเพื่อลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 ไว้เรียบร้อยแล้วก็ทำการลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 ทางออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์หรือไลน์ไอดีของธนาคาร ธ.ก.ส. เพื่อรอการตอบกลับของเจ้าหน้าที่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top